SFFS Dambořice

Soutěžní festival folklorních souborů

NS Dúbrava Dubňany

Národopisný soubor zpracovává lidové písně a tance z regionu kyjovského Dolňácka, konkrétně z Kyjovska. Dúbrava navázala na dlouholetou činnost Slováckého krúžku z Dubňan a ochotně propaguje a oživuje zvyky, tradice a typické tance svého regionu. Okrajově se také věnuje nejbližšímu okolí tj. Strážnicko, Horňácko, Uherskohradišťsko, Valašsko či Slovensko. Dúbrava reprezentuje svůj region na nejrůznějších festivalech nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Soubor již dlouhodobě spolupracuje s Dolňáckou cimbálovou muzikou, se kterou také roku 2005 nahrál CD. Národopisný soubor Dúbravu tvoří 40 tanečníků ve věku 15-25 let.