SFFS Dambořice

Soutěžní festival folklorních souborů

Přípravka Slováckého souboru Kyjov

Přípravka Slováckého souboru Kyjov spadá pod Slovácký soubor z královského města. Soubor má dlouholetou tradici. Od roku 1942 oživuje staré a zapomenuté tradice, písně a tance a slaví úspěch. Díky souboru se v Kyjově za bohaté účasti veřejnosti pořádá stavění máje, fašaňk, dožínky a hody. V severokyjovských krojích se při pódiových vystoupeních představují tanečníci a mužský a ženský pěvecký sbor za doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů.