SFFS Dambořice

Soutěžní festival folklorních souborů

Soutěžní část

Ve svém živlu

Genesis Kapitola 1

 1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
 2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
 3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
 4. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
 5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
 6. Řekl také Bůh: Buď obloha uprostřed vod, a děl vody od vod!
 7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.
 8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.
 9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.
 10. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

námět:    Oheň, voda, země, vzduch jako čtyři živly.

Čtyři roční období jako odraz těchto živlů, odměřují náš čas. 

A od pradávna v roční období mění se vláda živlů v pravidelném rytmu dvanácti měsíců.

A tak se živly souzníme a pereme se v obřadech a zvycích, ale především sami v sobě…

autor námětu:                  Ladik Šimeček

Kritéria hodnocení

 • zvládnutí celkové hudební stránky a tanečního vystoupení souboru
 • souhra muziky a souboru
 • choreografická náročnost, návaznost tance, gradace ...
 • celkový výraz a atmosféra čísla
 • prostorová kompozice
 • tance a kroje vycházející z regionu (v závislosti na pojetí tématiky - klasika/stylizace)
 • neomezený počet tanečníků
 • živá muzika podmínkou
 • udržení se tématu
 • délka choreografie nebo hudebního čísla - do 7 minut (Prosím nepřekračujte!!!!!)

V případě nejasností kontaktujte prosím:

David Pavlíček
mob: 606 716 069
e-mail: pavlicek [at] kkuh.cz

 

Soutěžní témata

Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

1. ………………………………………… (váš název)

Země zmrzlá a celý život odehrává se za okny chalup a v hospodě.
Čas pro bilancování.

více informací »

2. ………………………………………… (váš název)

Vzduch jako duchové a masky v reji.

více informací »

3. ………………………………………… (váš název)

Voda, která všechny omyje, zlé odnese pryč a přinese nový život.

Staré musí odejít, aby uvolnilo místo novému.

více informací »

4. ………………………………………… (váš název)

Čas zamilovat se a zapálit v sobě oheň lásky.

více informací »

5. ………………………………………… (váš název)

Země žene svou sílu do květů.

Čas pojmout sobě ženu.                             

                

více informací »
Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

6. ………………………………………… (váš název)

Oči se obrací k nebi = vzduch

Čas bohabojnosti.

více informací »
Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

7. ………………………………………… (váš název)

Čas bojovat, vítězit nebo padnout.

Voda jako ranní rosa a namáčení brousku, a voda teplá aby smyla prach smísený s krví.           

více informací »
Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

8. ………………………………………… (váš název)

Čas lopoty a žáru.

více informací »
Soubor: SS Lúčka

9. ………………………………………… (váš název)

Čas stromů obdarovávajících, čas burčáku a kvasu.

A stromy neodmyslitelně spjati se zemí. 

A ovoce jsou dary země.

více informací »
Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

10. ………………………………………… (váš název)

Čas slavit a pít.

více informací »
Soubor: Volné téma - Přihlásit se k tématu

11. ………………………………………… (váš název)

Čas dohnat, co jsme nestihli.

A žena klidná jako voda, silná jako proud, a tichá voda břehy mele.

více informací »

12. ………………………………………… (váš název)

Střelec jako Amor co zapálí v srdci oheň.

Betlém jako možné závěrečné defilé.

Čas očekávat spasení.

více informací »